logo3

 

ABOUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


logo2

 ต.สันผีเสื้อ  อ.เมือง
จ.เชียงใหม่  50300
Mobile : 083-7663706
E-mail : decor_dini@hotmail.com

 

ความเป็นมาของ Decor Dini

เกิดจากการรวมตัวของ เพื่อนๆ
ซึ่งทำงานด้านสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในเพื่อที่จะสร้างสรรงานออกแบบ
ที่สวยงามพร้อมประโยชน์ใช้สอย
และตอบสนองความต้องการของคุณ
โดยไม่มุ่งหวังด้านธุรกิจมากเกินไป
การทำงานทุกขั้นตอนเราเน้นคุณภาพ
เพื่อให้งานออกมาดีและคุ้มค่า
กับการลงทุนของคุณที่สุด

คุณไพโรจน์ สำเร็จการศึกษาในระดับ ประกาศณีบัตรวิชาชีพชั้นสูงคณะสถาปัตยกรรมภายใน และระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สาขา Product Design จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงล้านนา เชียงใหม่)
ในปี พ.ศ. 2544

 
 

ประวัติการทำงาน

ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2541 - 2543
ทำงานเป็นผู้ช่วย มัณฑนากรประดับประเทศ ซึ่งผลงานลงตีพิมพ์ในนิตยสารชื่อดังมากมาย เซ่น บ้านและสวน บ้านในฝัน

ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2544 - 2546
หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้ทำงานให้กับบริษัทผลิตสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ในตำแหน่ง Graphic Designer

ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2546 - 2552
ทำงานที่บริษัทตนานุวัฒน์ ในตำแหน่งมัณฑนากร ผลงานออกแบบที่ผ่านมามีทั้งอาคารบ้านพักอาศัย โรงแรม สปา รีสอร์ท ฟิสเนส ร้านค้า ร้านอาหาร ส่วนราชการ ฯลฯ

 
 

ผลงานออกแบบเด่นที่ผ่านมา

สถานพยาบาลสุขภาพพิเศษ มช.
(ผลงานตอนอยู่ตนานุวัฒน์)
- อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 12 ออกแบบหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดและคลินิกนมแม่
- อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 13 ชนะการออกแบบหอผู้ป่วยพิเศษรวม แข่งขันออกแบบกับอีกหลายบริษัท
- อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 14 ชนะการออกแบบหอผู้ป่วยวีไอพี จำนวน 28 ห้องพร้อมส่วนเคาน์เตอร์พยาบาล แข่งขันออกแบบกับอีกหลายบริษัท
- อาคารศรีพัฒน์ชั้น 15 ชนะการออกแบบหอผู้ป่วยวีไอพี จำนวน 17 ห้องพร้อมส่วนเคาน์เตอร์พยาบาล แข่งขันออกแบบกับอีกหลายบริษัท
- อาคารศรีพัฒน์ชั้น 4 ออกแบบเคาน์เตอร์ต้อนรับห้องส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

มหาวิทยาลัยพายัพ
(ผลงานตอนอยู่ตนานุวัฒน์)
ออกแบบตกแต่งภายในหอสมุดเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ

Samui Sunset Lagoon Resort
ออกแบบตกแต่งภายในรีสอร์ท Samui Sunset Lagoon ลักษณะอาคารพักอาศัยสองชั้น มีสอง Type

บ้านสวนเฟื่องฟ้า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ผลงานตอนอยู่ตนานุวัฒน์)
ออกแบบตกแต่งภายในห้องพักจำนวน 12 ห้อง ในสไตล์ล้านนาร่วมสมัย

line2
 

Copyright 2009 @decor dini. All rights reservedr