logo3

 

PORTFOLIO

คลินิกเสริมความงาม
SKINSTATION
จังหวัดลำปาง

ออกแบบตกแต่งบ้านพักอาศัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

 ต.สันผีเสื้อ  อ.เมือง
จ.เชียงใหม่  50300
Mobile : 083-7663706
E-mail : decor_dini@hotmail.com

 

logo2
       หน้าตึก
skinstation

logo2
       ชั้น 1 โถง
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์  
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์  
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์  
 
       ชั้น 1 ห้องตรวจ
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์  
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์    
 
       ชั้น 1 ห้อง TREATMENT VIP
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์  
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์  
 
       ชั้น 1 ห้อง LASER
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์  
 
       ชั้น 1 ห้องน้ำชาย
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์  
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์  
 
       ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์  
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์  
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์    
 

logo2
       ชั้น 2 โถง
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์   ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์   ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์    
 
       ชั้น 2 TREATMENT 8 เตียง
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์   ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์
 
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์    
 
       ชั้น 2 ห้องรับแขก
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์   ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์
 
       ชั้น 2 ห้องน้ำรับแขก
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์   ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์
 
       ชั้น 2 ห้องครัว
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์   ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์    
 

logo2
       ชั้น 3 โถง
 
       ชั้น 3 ห้องนอนใหญ่, ห้องแต่งตัว, ห้องน้ำ
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์   ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์
 
 
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์   ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์   ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์   ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์   ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์
 
       ชั้น 3 ห้องนอนแขก 1, ห้องแต่งตัว, ห้องน้ำ
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์   ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์   ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์   ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์
 
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์   ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์
 
       ชั้น 3 ห้องนอนแขก 2, ห้องแต่งตัว, ห้องน้ำ
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์   ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์   ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์  
 
ขอบคุณเชียงใหม่ไดเร็คท์    
 

 

line2

Copyright 2009 @decor dini. All rights reservedr