logo3

 

PORTFOLIO

บ้านพักอาศัยคุณโหน่ง

ออกแบบปรับปรุงอาคารเดิม
ให้เป็นห้องพระ ห้องรับแขก
ส่วนทานอาหาร ส่วนห้องครัว
รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ภายนอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

182  ม.2  ต.สันผีเสื้อ  อ.เมือง
จ.เชียงใหม่  50300
Tel : 053-379062
Mobile : 083-7663706
E-mail : decor_dini@hotmail.com

 

logo2
      ปรับปรุงหน้าบ้าน
 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าบ้าน
kn01   kn02   kn03

logo2
      ตกแต่งถายใน ห้องพระ ห้องรับแขก ส่วนทานอาหาร Pantry
 
Site งานก่อนทำงานปรับปรุง
kn04   kn05   kn06
 
ออกแบบทำ 3D Present ลูกค้า

kn07

kn10

 

kn08

 

kn09

kn11

 
ตกแต่งเสร็จ

 

 


logo2
      ปรับภูมิทัศน์
 
ก่อนปรับปรุง

 

 

 
ออกแบบปรับปรุงนำเสนอ 3D present

 

 

 

line2

Copyright 2009 @decor dini. All rights reservedr